Камолов М. Э.

Шеърхои Эмомуддин Камолов

23.12.2008

камолов

 

 

 

   ЭМОМУДДИН КАМОЛОВ
Нохияи Чиргатол дехаи Пильдони Боло..


Илохо холи моро як назар кун,
Дарахти дини моро бо самар кун.
Умед аз лутфи ту бисер дорем,
Ба олам нури худро шуълавар кун.
Ба чуз мехри худат дар дил надорем,
Кабули хар дуо шому сахар кун.
Ба хаки арвохи он Расулат,
Зи дидори рухат моро хабар кун.
Ачаб чобук касест шайтони лаъин,
Зи калби уматон уро бадар кун.
Худовандо ту лутфи хеш фармой,
Бихишти адни худ бар мо назар кун.
Накардем хеч шарти бандагиро,
Гунохи бандагонат дар гузар кун.
Шавад Эмомуддин курбони номат,
Ба рохи рост уро рохсипар кун.
----------------------------------------------------

Эй дуст фиреби нафси шайтон нашави,
Дар банди кафас задию хайрон нашави.
Дуне боги кухна асту ту марди сафар,
Бо хирсу хароси худ зиндон нашави.
Дар махфили номардон пойбанд мабош,
Бе ёди худо ва дини ислом нашави.
Пайгомбари бархаке ки бар мо додаст,
Гофил зи дуруду хатми Курон нашави.
Хам илм омузиву хам касби халол,
Мунтазири пеши душману но инсон нашави.
Мо марди раво-равему дар хоки ватан,
Бо мардуми гайбатчи курбон нашави.
Зиёрати хочиён дур андеш аст,
Бе адои ин закот чупон нашави.
Фармони илохи аст дар дехаи худ,
Бе рузаву бе намоз инсон нашави.
Ту хайру саховате, ки бар даст кади,
Зомин ту ба хаки он ятимон нашави.
Эмомуддин насихат айни мудаост,
Шояд, ки моли халки Пилдон нашави.
-----------------------------------------------------------------
Эй дил ту бие хондани Курона кунем.
Осонии чонкандани ин чона кунем.
Бехуда гузашт дар ин чахон умри азиз,
Хам фикри хамин диёри вайрона кунем.
Дар махфили мо губори хушксоли расид,
Аз Худои худ талаби борона кунем.
Имруз дуо кунем хам кавлу кассам,
Бо мехру вафо изати мехмона кунем.
Боз толиби илм бошем хам фарзи худо,

М.Э.Камолов
Нохияи Чиргатол
ШАГ ВПЕРЁД ДВА ШАГА НАЗАД!